Мектеп құндылықтары

Игілік:

– айналадағы адамдардың физикалық және психологиялық денсаулығын бағалай білу;

– салауатты өмір салтын ұстана білу;

– гигиеналық ережелерді, қауіпсіздік техникасын сақтай білу;

– позитивті эмоционалды күйді сақтай білу;

– мазасыздық пен стрессті жеңе білу.

Жауапкершілік:

– жалпыға бірдей қабылданған ережелер мен олардың нормаларын сақтай білу;

– оқу және өзін-өзі тәрбиелеу үшін жауапкершілікті өз мойнына ала білу;

– ортақ іс үшін жауапкершілікті өз мойнына ала білу;

– қоршаған ортаға ұқыпты қарай білу;

– белсенді азаматтық ұстанымды білдіре білу, “іс-әрекеттегі патриотизмді” көрсете білу (ұлттық құндылықтарды сақтау және дамыту үшін жауапкершілік: ана тіл, мәдениет және дәстүрлер, әдет-ғұрыптар және т.б.);

– оң өзгерістерге бағытталған шешімдер мен нақты қадамдар жасай білу.

Адалдық:

– академиялық адалдық нормалары мен ережелерін сақтай білу;

– күшті және әлсіз жақтарын анықтай отырып, өз дамуын объективті бағалай білу;

– өз дамуын жақсарту үшін басқа адамдардың кері байланысын қабылдай білу.

Құрмет:

– мінез-құлық этикасын сақтай білу;

– әртүрлі пікірлерді сіздікімен сәйкес келмесе де түсініп, қабылдай білу;

– басқа адамдарға, адамдар тобына, мәдениеттерге, ұлттарға, елдерге түсіністікпен және құрметпен қарай білу;

– жаңа білім мен тәжірибе алу мақсатында жіберілген қателіктер туралы біле білу.

Өмір бойы оқу:

– өз оқуы мен оқытуын рефлексиялай білу;

– өз білімін, іскерлігі мен дағдыларын кеңейту үшін мүмкіндіктер іздей білу;

– алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын жаңа жағдайларға бейімдей және   қолдана білу;

– өзін-өзі дамыту үшін уақытты, ресурстарды және өзіңізді басқара білу;

– білім арқылы жеке қасиеттерді дамыта білу.

Ынтымақтастық және қызмет ету:

– басқаларды тыңдай және ести білу;

– басқаларды топтық жұмысқа тарта білу;

– командада жұмыс істей білу;

– өз тәжірибеңізді басқалармен бөлісе білу;

– ақпаратты, идеяларды басқалармен ашық және адал бөлісе білу;

– басқаларға көмектесе білу;

– адамдарға, қоғамға, қалаға, елге және әлемге пайда әкеле білу.